محاسبه عجیب ریاضی !!

 

 

از پدری پرسیدند آیا درست است که می گویند :زمانی فرا خواهد رسید که پسرها بزرگتر از پدرشان خواهند شد ؟
گفت:اتفاقا" این موضوع سخت ذهن مرا به خود مشغول کرده است.البته کاری به استعداد و نبوغشان ندارم.منظور من سن و سال آنهاست.
پرسیدند :به چه دلیل؟
گفت به این دلیل که برایتان شرح خواهم داد:
_وقتی 30 ساله بودم فرزندمان متولد شد .یعنی 30 برابر او سن داشتم.
_وقتی 2 ساله شد من 32 سال داشتم . یعنی 16 برابر او سن داشتم
ـوقتی ۵ ساله شد من ۳۵ سال سن داشتم .یعنی ۷ برابر او سن داشتم .
ـوقتی ۱۵ ساله شد من ۴۵ ساله شدم. یعنی ۳ برابر او سن داشتم.
ـحالا که ۳۰ ساله شده است من ۶۰ سال دارم یعنی فقط ۲ برابر او سن دارم.

می ترسم اگر اوضاع به همین منوال پیش برود او به زودی از من جلو بزند و پدر من شود و من پسر او شوم.
/ 0 نظر / 16 بازدید