مــهربان تر و با مـعرفت تر

آنجا که دلت گرفت ....

و هیچکس حرف تو را نفهمـد ...

و از همه جا و همه کس ناامید شدی ....

بدان این یک دعوت است ،

از کسی که از رگ گردن به تو نزدیکتر است ...

و از همه مــهربان تر و با مـعرفت تر است...

/ 0 نظر / 7 بازدید