/ 2 نظر / 11 بازدید
خشایار

شب را دوست دارم ! چرا که در تاریکی شب چهره ها مشخص نیست و هر لحظه این امید در درونم ریشه میزند که امده ای ولی من ندیده ام

انسان

این فیلم واقعی است؟دوستی خاله خرسه[عصبانی]