آدم های این شهر

کسی از این "آدم باطله ها"...

زمین را از زیر پاهایم بکشد!!!

"مردم این شهر"...

به یکدیگر ،به چشم غنیمت جنگی نگاه میکنند...

شهر من، در میان گرد و غبار در حال جان کندن است...

حیا میکنم از آسمان خراشها ...با این همه سنگی بودن....

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید