اخر معرفت

عاشق پسر خاله کلاه قرمزیم دیدی رفته بود کیک مسموم و تنهایی خورده بود تا بقیه مریض نشن
بهش گفتن خوب پس چرا ننداختیش دور ؟
گفت خوب مورچه ها می خوردن به مورچه ها که نمیشه سرم وصل کرد
این یعنی اخر معرفت

/ 2 نظر / 13 بازدید
هانی

ما پیغام دوستیمان را با دود به هم میرسانیم نمیدانم آن سو تکه چوبی برای تو هست یا نه؟ من اینجا جنگلی را به آتش کشیده ام