یک پارادوکس جالب از سقراط حكیم


 سقراط گفته: یونانی ها دروغگو هستند ولی خود سقراط هم یونانیه پس دروغ میگه که یونانی ها دروغ میگن پس یونانیها راستگو هستند و سقراط هم که یک یونانیه پس راستگوست پس راست میگه که یونانیها دروغگو هستند پس...........آخر یونانیها
دروغگواند یا راستگو !؟

/ 0 نظر / 7 بازدید