اندیشه

دو کس را پرسی،  دو در دو چند است؟ هر دو یک جواب گویند بی مخالفت. زیرا اندیشه کردن آن آسان است. چون به پرسی هفت در هفت چند است؟  و یا هفده در هفده؟ خلاف کنند آن دو عاقل، زیرا اندیشه آن دشوار است.

 شمس تبریزی

/ 0 نظر / 9 بازدید