قضاوت

ممکن است انسان در مورد مسایل دیگران درست قضاوت کند، ولی در مسایل مربوط به خودش به خطا رود. زیرا هنگام قضاوت در امور خودمان، «اراده» به فعالیت پرداخته و «عقل» را از کار می اندازد. از این رو  شخص  باید با دوست خود مشورت کند.

((آرتور شوپنهاور))

/ 1 نظر / 6 بازدید
nasrin

dagigannnnnnnnnnnnnnnnnnnnn................ [گل]