دست خطی که تو را عاشق کرد

آدمک آخر دنیاست بخند

 آدمک مرگ همین جاست بخند

 آن خدایی که تو بزرگش خواندی

 به خدا مثل تو تنهاست بخند

 دست خطی که تو را عاشق کرد

 شوخی کاغذی ماست بخند

 

 

فکر کن درد تو ارزشمند است

 فکر کن گریه چه زیباست بخند

 صبح فردا به شبت نیست که نیست

 تازه انگار که فرداست بخند

 راستی آنچه به یادت دادیم

پر زدن نیست که درجاست بخند

 آدمک نغمه آغاز نخوان

 به خدا آخر دنیاست بخند


 

/ 1 نظر / 18 بازدید
شهرزاد

یادمون باشه !!!! ما همگی لایق لبخنـــــــــــــــدیم !!!!![لبخند][لبخند][لبخند][لبخند]