به دشمنانتان نیز محبت کنید

"عیسی مسیح" از محبت به دشمنان میگوید 
اگر تنها آنان را محبت کنید که شما را محبت می کنند , چه برتری, دارید؟ 
حتی گناهکاران نیز چنین می کنند. "لوقا ۶:۳۲" 
Luke 6:32 
If you have love for those who have love for you, what credit is it to you 
for even sinners have love for those who have love for them

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
مرمری

خیلی زیبا بود... کم پیدا شدی اقا حسین!