زندگی..

زندگی شیوه ای خاص برای درهم شکستن ما دارد اما خداوند شیوه ای دارد که قادر است وضعیت مان را چنان دگرگون کند که بر فراز سیاهی و ناامیدی اوج گیریم.

شجاع باش!یادتان باشد:

امروز همان فردایی است که دیروز نگرانش بودید.

/ 0 نظر / 12 بازدید