کی واسه ما قد یه نخود مردونگی رو کرد که ما واسش یه خروار رو کنیم

- چقدر دشمن داری ای خدا .....دوستات هم که ماییم یه مشت علیله ناقص العقلیم ...که در حقشون دشمنی کردی ...........

- مذهبتو توشکرننه

- داداش حبیب ، ما داداشیم ، از یه خمیریم، فقط تنورامون با هم فرق داشته

تنور شما گرد و قلمبه بود ، تنور ما تیغه ای سیخه ای, کله ما شد عین نون سنکگ کج و کوله ، کله شما شد عین نون تافتون گرد

 

- ساعت زنگ زده دیگه زنگ نمیزنه ، چون زنگاشو زده !!!

 

- اره واسه تو هم میخرم واسه تو هم میخرم واسه خودمم میخرم اصلا میدونی چیه من دست به خریدم خیلی خوبه واسه همتون میخرم .

- نهههههههههههههههه به امام رضاااااا من هیچی نیستم هیچییییییییی میفهمی.

 

- اونا رفتن روضه, خوب میومدن پای درد و دل ما میشستن .

اقا مجید ظروفچی. توخودت زندگیت روضست . دلت صحرای کربلاست فقط گریه کن نداری!!!

_ سفره ما هم شده عینهو سفره مارکوپلو. ماشینی که بره تو دریا آبتنی کنه

 

- وقتی رفتی نفهمیدم کی داره میره ..... ولی وقتی اومدی دیدم توئی که اومدی ..... صفای قدمت لوطی.......

- وقتی میباخت شریکش میشدم، وقتی هم می برد تنهاش میذاشتم

خوی

- مصبتو شکر............


 

/ 0 نظر / 19 بازدید