یک خاطره خوب

حق باشماست. آدم ها دروغ می گویند ، خیانت می کنند و از 

پشت خنجر می زنند.  کسانی وجود خواهند داشت که از شما

سوء استفاده می کنند و بر خلاف آنچه که می گویند دوستتان

ندارند. اما شما نمی توانید به آنها اجازه دهید شما را از زیستن

باز دارند چون افرادی هم هستند که واقعا دوستتان دارند وهر گز

باعث رنج شما نخواهند شد . باید آن ها را پیدا کرده و برای همیشه توی زندگی تان نگاهشان دارید.

 

 

 

 

 

 

روزی برای بعضی از آدمها فقط یک خاطره خواهید بود.

همه سعیتان را بکنید تا خاطره ای خوش باشید. 

 

/ 3 نظر / 15 بازدید
انسان

[گل][گل][گل]عالیییییییییییییییییییییی

آراتا

واقعاً یادش به خیر[گل][گل][گل]