مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

عنوان کتاب:  مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

نویسنده : جان هال

مترجم: سجاد سیّاح و علی صالح آبادی - بخش تحقیقات شرکت کارگزاری مفید

 تعداد صفحات:754 - شامل بیست و یک فصل

 

دانلود

دانلود کتاب

 

/ 0 نظر / 17 بازدید