فراموش

پیامبر اکرم (ص): انسانها چه زود فراموش می کنند برای مدتی محدود میهمان دنیایند

بنا می کنند آنچه را در آن سکونت نمی کنند

جمع می کنند آنچه را نمی خورند

و آرزو می کنند آنچه را که به آن نمی رسند.

/ 0 نظر / 8 بازدید