Zeus-God of the Skies

زیر درختان زیتون
نویسنده : HOSSEIN EMRAHI - ساعت ٢:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٦
 

 حسین آقا:

فکر می کنم که اگه بخوایم خونه دارا با خونه دارا ازدواج کنن، پول دارا با پول دارا، بی سوادا با بی سوادا، این زندگی نمیشه، بهتره که باسوادا با بی سوادا ازدواج کنن، پول دارا با پول ندارا ازدواج کنن...
خونه ندارا با خونه دارا ... که اینا بتونن همدیگرو روبرا کنن! از نظر من این بهتره...؛ !!!

فوق العاده