Zeus-God of the Skies

به راحتی
نویسنده : HOSSEIN EMRAHI - ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۳٠
 

به راحتی می شود درمورد اشتباهات دیگران قضاوت کرد ، ولی به سختی می شود اشتباهات خودرا پیدا کرد.

به راحتی می شود بدون فکرکردن حرف زد ، ولی به سختی می شود زبان را کنترل کرد.


به راحتی می شود کسی را که دوستش داریم ازخود برنجانیم ، ولی به سختی می شود این رنجش را جبران کنیم .


به راحتی می شود کسی را بخشید ، ولی به سختی می شود از کسی تقاضای بخشش کرد.

به راحتی می شود قانون را تصویب کرد ، ولی به سختی می شود به آن عمل کرد.

به راحتی می شود به رویاها فکر کرد ، ولی به سختی می شود برای به دست آوردن یک رویا جنگید.


به راحتی می شود هر روز از زندگی لذت برد ، ولی به سختی می شود به زندگی ارزش واقعی داد.


به راحتی می شود به کسی قول داد ، ولی به سختی می شود به آن قول عمل کرد.


به راحتی می شود اشتباه کرد ، ولی به سختی می شود از آن اشتباه درس گرفت .


به راحتی می شود گرفت ، ولی به سختی می شود بخشش کرد.