Zeus-God of the Skies

چارلی چاپلین به دخترش :
نویسنده : HOSSEIN EMRAHI - ساعت ٢:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۱٩
 

تا وقتی قلب عریان کسی را ندیدی بدن عریانت را نشانش نده!

هیچ گاه چشمانت را برای کسی که معنی نگاهت را نمی فهمد گریان مکن

قلبت را خالی نگه دار اگر هم یه روزی خواستی کسی را در قلبت جای دهی سعی کن که فقط یک نفر باشد

به او بگو که تو را بیش تر از خودم و کمتر از خدا دوست دارم

 زیرا که به خدا اعتقاد دارم و به تو نیاز دارم